torsdag 19. mai 2016

Gjenlevendepensjon til fraskilte ektefeller

Gjenlevendepensjon fra folketrygden kan i visse tilfeller gis til personer som er skilt fra avdøde. Kravet er at ektefellen dør innen fem år etter skilsmissen og at ekteskapet har vart minst 25 år, eller  minst 15 år dersom ektefellene hadde barn sammen. Dersom flere personer har rett til gjenlevendepensjon, skal det foretas en beregning for hver av personene. Gjenlevendepensjonen skal altså ikke fordeles mellom dem.

Gjenlevende får ikke beregnet gjenlevendepensjonen automatisk, men må selv søke om å få denne pensjonen. Det er kun justeringen av grunnpensjonen som gjøres automatisk. Søknad må sendes på eget skjema.

I følge ekteskapsloven (§86-§88) har også fraskilte ektefeller rett til ektefellepensjon fra annen pensjonsordning enn folketrygden (offentlig tjenestepensjonsordning og privat kollektiv pensjonsordning med obligatorisk tilslutning). Kravet er at ekteskapet har vart i minst ti år og at den fraskilte var minst 45 år ved skilsmissen. Denne retten er videre betinget av at den avdøde ved skilsmissen var eller hadde vært medlem av en pensjonsordning med ektefellepensjon. I så fall får den fraskilte også rett til ektefellepensjon fra en ordning som avdøde var blitt medlem av etter skilsmissen.

Dersom flere personer har krav på ektefellepensjon, blir det foretatt en fordeling etter varigheten på ekteskapet/partnerskapet til de enkelte. Retten til ektefellepensjon opphører dersom ektefellen gifter seg på nytt.

1 kommentar: