torsdag 19. mai 2016

Samboers rett til å sitte i uskiftet bo

En ny arvelov på trappene i Norge og her foreligger det blant annet forslag om å styrke samboers rettigheter i et arveoppgjør. Det gjelder blant annet retten til å sitte i uskiftet bo. Ettersom en ny arvelov tidligst trår i kraft i 2017-2018 er det foreløpig dagens arvelov som gjelder. Med samboere menes i denne sammenheng to personer over 18 år som bor i et ekteskapslignende forhold og som ikke er gift, registrert partner eller samboere med andre.

Når et dødsbo skal gjøres opp, sier vi at det skal skiftes – det vil si fordeles på arvingene. Ektefeller og til dels samboere har gjennom arveloven rett til å sitte i uskiftet bo. Det betyr at arven ikke umiddelbart blir fordelt mellom arvingene. Gjenlevende samboeres rettigheter er i dag regulert i arveloven §28. Her settes det som krav at samboerne har hatt, har eller forventer felles barn. Dersom denne betingelsen ikke er oppfylt, har ikke samboer rett til å sitte i noen form for uskifte.

Men dersom samboerne har hatt, har eller forventer felles barn, har samboer rett til å sitte i uskiftet bo begrenset til:
 • Felles bolig og innbo
 • Fritidshus med innbo og bil som i fellesskap er benyttet av samboerne
Alle andre eiendeler som avdøde hadde – penger, aksjer, andre eiendommer etc faller altså utenfor uskiftet. Dersom andre eiendeler skal inngå i uskiftet, kreves det samtykke fra livsarvingene, eventuelt må det være satt opp som en rettighet i et testamente. For eksempel kan avdøde ha satt opp et testamente som angir at en båt eller et bankinnskudd skal inngå i samboeren rett til å sitte i uskiftet bo. Dersom samboeren har barn fra tidligere forhold, kreves samtykke fra disse for å kunne sitte i uskiftet bo.

Hvis det er ønskelig å sikre samboeren utover de rettighetene som ligger i arveloven, må det settes opp et testamente. I tillegg til å sikre samboeren utvidede rettigheter til å sitte i uskiftet bo er det også mulig å angi at samboeren skal arve noen av avdødes eiendeler. Dette er begrenset av livsarvingenes pliktdelsarv – det vil si 2/3 av boet begrenset oppad til 1 mill pr barn eller 200.000 til fjernere livsarvinger som er arveberettiget.

Det er også mulig å gi gaver til samboeren på forhånd. Gaver reguleres ikke av arveloven og i prinsippet kan man gi bort hva som helst til hvem som helst. For ikke å skape konflikter kan det imidlertid være fornuftig å ta utgangspunkt i arveloven og diskutere spørsmålet med sine nærmeste før gaven gis.

1 kommentar:

 1. Hallo,

  Vi er her igjen for å kjøpe nyre for våre pasienter og de har blitt enige om å betale god sum penger til alle som ønsker å donere en nyre for å redde dem og så. Hvis du er interessert i å være en donor eller du vil redde et liv, Du skal skrive oss på e-posten nedenfor.

  Dette er en mulighet for at du skal være rik ok, vi forsikrer og garanterer deg 100% sikker transaksjon med oss, alt vil bli gjort i henhold til lovgivende nyredonorer.
  Så kast bort ikke mer tid, vennligst skriv oss på irruaspecialisthospital20@gmail.com

  Irrua-spesialistundervisningssykehus.

  SvarSlett