tirsdag 8. mars 2016

Regulering av pensjonsinntektene

Stortinget har vedtatt at alderspensjonen som utbetales til pensjonistene hvert år skal reguleres med lønnsveksten i Norge minus 0,75%. Pensjonistforbundet har engasjert seg sterkt i dette spørsmålet og hevder at pensjonistene derved ikke får del i velstandsutviklingen i Norge. Det blir spesielt synlig i en situasjon hvor reallønnsveksten stopper opp. Da vil pensjonistene hvert år få redusert verdien av sine pensjonsinntekter.

Hvor mye utgjør så dette? Som et eksempel kan vi se på en lønnsmottaker som mottar 400.000 i lønn i 2016. Med en gjennomsnittlig lønnsvekst på 3% hvert år vil lønnen stige til 538.000 i løpet av 10 år. Til sammenligning får en pensjonist med en pensjon på 400.000 i 2016 under samme forutsetninger om lønnsvekst en pensjon på 500.000 etter 10 år. I løpet av 10 år har det altså oppstått en forskjell på 38.000 i årlig inntekt.

For å vise effekten på en annen måte kan vi ta utgangspunkt i at det er nullvekst i reallønnsutviklingen i Norge. En pensjonist med en pensjon på 400.000 vil da i løpet av 10 år få en reell nedgang i sin kjøpekraft på 29.000 – noe som vil være merkbart for mange pensjonister.

Jeg tror vi må erkjenne at pensjonistene som gruppe ikke har så stor politisk makt i Norge. De er svakt organisert og har neppe noen stor innflytelse i de politiske partiene – ei heller i fagforeningene. Det blir derfor spennende å se om disse reglene blir endret i framtiden. Noen med makt og innflytelse må da tale pensjonistenes sak og kanskje trenger vi en erkjennelse av at til sist blir vi alle pensjonister. Slikt sett burde lønnsmottakere og pensjonister ha felles interesse av at pensjonistene får en akseptabel del av verdiskapningen i Norge.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar