søndag 3. april 2016

Rente på bankinnskudd

I de siste årene har styringsrenten fra Norges Bank jevnlig blitt redusert. Det har gitt lavere lånerenter – til glede for alle som sitter med store boliglån. Og det har gitt lavere renter på bankinnskudd – noe som har gitt pensjonister med sparekapital mindre å rutte med. Til tross for dette er det fortsatt viktig å finne de bankene som tilbyr de høyeste innskuddsrentene. Det bør være slutt på den tiden at man kun har en bankforbindelse. I dag er det mer fornuftig å ha kontakt med flere banker. Så kan man lett flytte pengene etter hvert som rentenivået endres.

Den beste oversikten over bankenes tilbud finnes på Finansportalen.no. Dette er en tjeneste fra Forbrukerrådet som gjør det lett å skaffe seg en oversikt over finansmarkedet. For å finne hvilke innskuddsrenter som tilbys må man først gå inn på nettstedet. Deretter velger man alternativet ”Plassere penger”. Det gir en ny meny hvor man kan velge ”Bankinnskudd”.  Her skal man så legge inn sparebeløp og egen alder. Det er også mulig å legge inn navnet på egen bank (velger bank fra en liste). I så fall får man se hvordan egen bank kommer ut i forhold til de beste på markedet.

Dersom man ikke setter noen begrensninger på hvilke type konto som skal analyseres, får man i dag (31.03.16) en liste på 440 tilbud. For mange kan det være mest interessant å studere landsdekkende banker og innskuddskonto uten begrensninger med flytende rente. Dette kan krysses av i en meny til høyre for oversikten. Da reduseres antall tilbud til 44 tilbud. Det beste har et tilbud på 2% i innskuddsrente, mens det dårligste tilbudet har 0%.

I stedet for å se å flytende rente kan man krysse av for fastrente fem år. Dette tilbys kun av en bank (Bluestep Finans AB) og renten er 2,37%. Dette er i dag det beste tilbudet på innskuddsrenter. Da må pengene låses i fem år og man er garantert en rente på 2,37% i hele perioden. Det er fortsatt mulig å avbryte kontrakten og ta ut pengene, men da må man betale en avgift eller strafferente til banken.

Dersom man har plassert sine sparepenger på en konto som har en vesentlig lavere rente enn 2%, bør man kanskje vurdere å skifte bank. Det er i dag ganske enkelt og ettersom alle bankene har tilbud om nettbank, er det lett å følge med på egen konto og flytte pengene mellom ulike banker. Noen enkle konklusjoner:
  • Det er store forskjeller mellom bankene. Mange banker har innskuddsrente på under 1% - det vil si at de beste har mer enn dobbelt så høy innskuddsrente.
  • De beste tilbudene finnes hos banker som opererer i hele landet
  • Å ha pengene stående på en bruks/lønnskonto er en svært dårlig løsning. De fleste har her en innskuddsrente på 0,1% eller lavere. Kun tre landsdekkende banker har en innskuddsrente på mer enn 0,5% på bruks/lønnskonto. 
  • Innskudd med fastrente (1-5 år) gir høyere innskuddsrente enn med flytende rente, men forskjellen er ikke så stor.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar