lørdag 6. februar 2016

Offentlig tjenestepensjon og ekstra lønnsinntekter

Det er mange som ønsker å ta på seg ekstrajobber som pensjonister. Her er det ulike regler i statlig og kommunale pensjonskasser. For personer med pensjon fra Statens Pensjonskasse er reglene som følger:
  • Ved arbeidsinntekter fra offentlig sektor blir det umiddelbart foretatt en avkortning så fremt ikke pensjonistlønn brukes som grunnlag. Pensjonistlønnen er i 2016 kr 191 pr time. For undervisningspersonell finnes spesielle regler. Her beregnes pensjonistlønnen som 191 x 1400/årsrammen for faget.
  • Ved arbeidsinntekter fra privat sektor blir det ikke foretatt noen avkortning
Dette viser at pensjonister fra statlige ordninger må arbeide til en spesiell lav timesats i offentlige virksomheter for å unngå at ekstra lønn avkortes i pensjonen. Dette står i motsetning til regelen om at arbeid i privat sektor ikke fører til avkortning. Det er viktig å legge merke til at avkortningen kun skjer i den delen av pensjonen som kommer fra Statens Pensjonskasse – ikke i den delen som kommer fra folketrygden (NAV). En enkel tommelfingerregel er at dersom den ekstra inntekten utgjør 10% av pensjonsgrunnlaget, blir pensjonen fra SPK kuttet med 10%.

I kommunale tjenestepensjonsordninger er reglene som følger:
  • Det er mulig å arbeide inntil 168 timer pr kvartal til sammen i offentlig virksomheter uten å få avkortning av pensjonen. Dersom du kommer over denne grensen blir du innmeldt i pensjonsordningen og det blir foretatt en avkortning av pensjonen.
  • Det er mulig å arbeide på pensjonistlønn uten avkortning (kr 191 pr time i 2016).
  • Ved arbeidsinntekter fra privat sektor blir det ikke foretatt noen avkortning
Dette viser at det er samme regler i statlig og kommunale ordninger med hensyn til arbeid i privat sektor. Her blir det ikke foretatt noen avkortning – uansett hvor mye du tjener. Ved arbeid i offentlig sektor er det satt en begrensning på 168 timer pr kvartal. Dette gjelder ikke pr arbeidsgiver, men summen av arbeid i alle offentlige virksomheter det aktuelle kvartalet. Det er også mulig å arbeide på pensjonistlønn uten avkortning. Sjekk med arbeidsgiveren om dette er tillatt – det er ikke alle tariffavtaler som åpner for arbeid på pensjonistvilkår.

1 kommentar:

  1. Statens pensjonskasse har egne regler når det gjelder lønn for begrensede/avgrensede arbeidsoppdrag. F.eks. Sensorarbeid. Dette kan lønnes med andre satser enn pensjonistlønn satsen uten at det skal innberettes til SPK.

    SvarSlett