tirsdag 19. januar 2016

Bør vi låne til eget forbruk?

I boken ”Personlig økonomi for pensjonister” går jeg gjennom de fleste lån som er aktuelle for pensjonister. Her peker jeg spesielt på fallgruver og utfordringer som det er viktig å være oppmerksomme på. Dersom man skal låne penger til eget forbruk, må man sikre seg mot fremtidige økonomiske problemer. Og før man tar opp et lån, bør man alltid vurdere om det finnes andre muligheter til å frigjøre penger – eventuelt redusere eget forbruk.

Samtidig er jeg klar på at det bør være ok for pensjonister å ta opp lån for å spe på pensjonen. De fleste opplever at inntektene reduseres sterkt når de blir pensjonister – og mange møter en ny økonomiske hverdag. Å ta opp et lån handler sjelden om å kunne reise rundt i verden på første klasse. Det handler mer om å kunne besøke barnebarn som bor i en annen by, dra en tur til syden når vinteren er på det kaldeste eller feriere sammen med gode venner.

Problemet er at bankene ofte legger større vekt på betalingsevne enn sikkerhet. Hvis pensjonen allerede er for liten, kan det bli vanskelig å ta opp lån på gode betingelser selv om det er store verdier i boligen.

Dette dilemmaet kan løses ved å ta et såkalt pensjonistlån (den vanligste typen kalles Litt-Ekstra)  - et rente og avdragsfritt lån med sikkerhet i egen bolig. For noen kan dette være en god løsning, men rentene er høyere enn ved ordinære boliglån. Det kan også oppstå utfordringer ved et senere skifte av bolig. En annen mulighet er å ta opp kortsiktige forbrukslån hos institusjoner som setter mindre krav til betalingsevne, men da er det lett å ”brenne seg”. Rentene er høye og risikoen for å få økonomiske problemer er store. Statistikk som viser økende inkassoproblemer blant eldre, er et tegn på dette.

Det er også mulig å ta opp såkalte rammelån. Her betales kun renter på det beløpet som til enhver tid er trukket. Fleksibiliteten er stor, men uten en klar avtale som sikrer en akseptabel nedbetaling, kan også dette lånet vise seg å bli en fremtidig utfordring.

Det beste hadde vært om bankene kunne utvikle et lån for pensjonister som både har lave renter og lang avdragstid (gjerne flere år med avdragsfrihet). Kanskje i form av et rammelån over 15 år kombinert med en nedbetaling over 30 år? Lånet bør ikke være større enn at et fremtidig skifte av bolig kan gjennomføres uten problemer og at rentene kan betales med pensjonsinntektene. Målet bør være å finne en låneform som gir lave renter (ut fra god sikkerhet i boligen) og små avdrag. For pensjonister er det ikke nødvendigvis et ønske om å nedbetale alle lån før man faller fra. Det viktigste er å finne en løsning som er håndterbar og gir god kontroll over egen økonomi.

1 kommentar:

  1. Hei. Dette er tanker som Pensjonistforbundet støtter. Vi har tidligere gått ut og advart mot ukritisk å ta opp seniorlån, nettopp på grunn av problemer som kan komme ved eventuelt bytte av bolig seint i livet. Og mange pensjonister har verdier i bolig, men samtidig lav pensjon. Hilsen Kristin Ruud, kommunikasjonssjef i Pensjonistforbundet

    SvarSlett